dnes je 17.4.2024

Input:

Účtovanie a daňová uznateľnosť

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.3 Účtovanie a daňová uznateľnosť

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Účtovanie v priebehu účtovného

Stav a pohyb peňažných prostriedkov v cudzej mene v pokladnici (valutovej pokladnici) a na devízovom účte účtujeme v peňažnom denníku v mene euro a v samostatných knihách „pokladničná kniha”, pre každú jednotlivú cudziu menu a „ účet v banke” samostatne pre každý účet otvorený v príslušnej banke v cudzej mene.

Pohyb peňažných prostriedkov v cudzej mene sa v pokladničnej knihe vedie v eurách aj v cudzej mene.

V knihe účet v banke sa vedie pohyb peňažných prostriedkov v eurách aj v cudzej mene.

Pohyb peňažných prostriedkov medzi valutovou pokladnicou a devízovým účtom účtujeme v účtovnej knihe peňažný denník cez priebežné položky, ktoré neovplyvňujú daňové ani nedaňové príjmy ani výdavky.