dnes je 13.4.2024

Input:

Účtovane cestnej dane v jednoduchom účtovníctve

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.2 Účtovane cestnej dane v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ivana Glazelová

Daň z motorových vozidiel je upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 ObchZ alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.


Podľa § 2 ods. 1 ObchZsa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných pojmových znakov podnikania je sústavnosť, teda úmysel podnikateľa vykonávať túto činnosť opakovane, pričom kritérium sústavnosti spĺňa aj sezónna činnosť, prípadne činnosť, ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti, nedostatku  pracovných príležitostí, voľných dní, a pod.