dnes je 28.9.2023

Input:

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.3 Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Ing. Júlia Kasalová, CSc.; Ing. Peter Horniaček

Obsah účtovnej dokumentácie definuje zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v siedmej časti v § 31 až 37 ZoÚ. Podľa tohto predpisu účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov, ktoré sa vytvárajú v procese povinného vedenia účtovníctva a zostavovania účtovnej závierky.

Účtovný záznam môže mať pritom písomnú alebo technickú formu (účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom). Technická forma musí zabezpečovať možnosť prevodu do písomnej formy. Povinnosť zabezpečiť spoľahlivosť prenosu účtovného záznamu tak, aby sa predišlo jeho zneužitiu, poškodeniu, zničeniu alebo jeho prístupu neoprávneným osobám, ustanovuje § 33 ZoÚ. Účtovná jednotka je tiež povinná pred svojim zánikom alebo