dnes je 20.5.2024

Input:

Účasť na školení v roku 2017

19.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.2.2 Účasť na školení v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei. PhD.


Zamestnávateľ nariadil zamestnancovi účasť na školení. Ide o prehlbovanie/udržiavanie kvalifikácie. V zmysle § 154 ZP je toto výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda. Čo však, keď zamestnávateľ očakáva, že poplatok za toto školenie (školenie organizuje externá firma) si bude platiť zamestnanec sám? Je to v rozpore so ZP, alebo nie je?

Pri prehlbovaní kvalifikácie (nie zvyšovaní), teda keď nedochádza k získaniu vyššieho stupňa vzdelania, znáša náklady v plnom rozsahu zamestnávateľ bez nároku na ich prípadnú následnú náhradu, a to ani v prípade skončenia pracovného pomeru.

Prehlbovanie kvalifikácie je v zásade nariadené priamo zamestnávateľom, a teda nie je potrebné okrem jednej výnimky upravenej v Zákonníku práce ani možné uzatvárať dohodu o prehlbovaní kvalifikácie.

V prípadoch, kedy náklady na prehĺbenie kvalifikácie