dnes je 27.5.2024

Input:

Tvorba sociálneho fondu z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2018

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.14.2.2 Tvorba sociálneho fondu z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2018

Ing. Jarmila Belešová


Základom na určenie ročného prídelu do sociálneho fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov3) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.

Sme rozpočtová organizácia a dostávame finančné prostriedky aj mimo rozpočtu. Aj z nich sú vyplácané odmeny pre zamestnancov, z ktorých v zmysle platných zákonov sú odvádzané odvody. Moja otázka: Zahŕňajú sa do tvorby SF aj mimorozpočtové prostriedky?

Pohľad autora na problematiku:

Pri tvorbe sociálneho fondu nie je rozhodujúce, z akého zdroja finančné prostriedky na mzdy  pochádzajú. Základom na určenie ročného prídelu do sociálneho fondu podľa zákona je