dnes je 20.5.2024

Input:

Tvorba sociálneho fondu viazaná na úhradu výdavkov za dopravu zamestnanca do zamestnania v roku 2019

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.16.2.2 Tvorba sociálneho fondu viazaná na úhradu výdavkov za dopravu zamestnanca do zamestnania v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Mám otázku ohľadne tvorby sociálneho fondu:

V kolektívnej zmluve máme dohodnutú tvorbu ďalšieho prídelu do SF vo výške 0,5 % zo základu na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť. Tento rok však od apríla už žiadny zamestnanec nespĺňa podmienky nároku na kompenzáciu týchto výdavkov. Nemali by sme preto už tvoriť tento ďalší prídel do SF.

Moja otázka znie, či môžeme prestať tvoriť tento prídel do SF aj v priebehu roka - a samozrejme túto skutočnosť premietnuť najprv do KZ formou dodatku. Alebo či je to možné len k 1. 1. bežného roku.

Už teraz vlastne za 4-7/2019 síce tvoríme, ale použitie nie je realizované vzhľadom na hore uvedenú skutočnosť, že v dôsledku výšky priemerného mes.