dnes je 6.12.2022

Input:

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou v roku 2022

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.3 Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),

  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,

  • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní v zmysle § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • predmetom