dnes je 19.4.2024

Input:

Tuzemské samozdanenie tovarov a služieb

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.6.1 Tuzemské samozdanenie tovarov a služieb

Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček

ZDPH vo vymedzených prípadoch ukladá povinnosť platiť daň inej osobe, to znamená, že prenáša povinnosť platiť daň z dodávateľa tovaru alebo služby na nadobúdateľa, resp. príjemcu. Tzv. „samozdanenie” sa uplatňuje predovšetkým pri nákupe tovarov a služieb od zahraničných osôb, konkrétne pri dodaní:

  • tovaru s inštaláciou alebo montážou, kedy osobou povinnou platiť daň je zákazník, ak je zdaniteľnou osobou (§ 69 ods. 2),

  • tovaru druhému odberateľovi prvým odberateľom pri trojstrannom obchode podľa § 45, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň druhý odberateľ (§ 69 ods. 7),

  • plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území EÚ, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodaní elektriny a dodaní tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo