dnes je 22.2.2024

Input:

Transferové oceňovanie a SZČO

17.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.3 Transferové oceňovanie a SZČO

Ing. Alena Zábojová

Do konca roka 2014 slúžilo transferové oceňovanie ako jeden z nástrojov na zabránenie úniku ziskov vyprodukovaných v našej krajine do iných krajín, a to predovšetkým v súvislosti s rastom globalizácie. Čiže išlo o vzťahy medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami.

Dôvody na presun ziskov z jednej spoločnosti do druhej sú aj vnútroštátne, a to hlavne z dôvodu započítania strát, odlišného daňového režimu aj medzi domácimi subjektmi (napr. rozdiely medzi sadzbou dane u fyzických a právnických osôb, odlišnosti u spoločností, ktoré čerpajú investičné stimuly), vyhýbanie sa vyplateniu dividend a pod.

Porovnávanie podmienok dohodnutých pri obchodných vzťahoch (transakciách) závislých osôb a podmienok, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných okolností a s tým súvisiaca