dnes je 28.9.2023

Input:

Transferové oceňovanie a SZČO

24.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.3.2 Transferové oceňovanie a SZČO

Ing. Alena Zábojová

Kto je to závislá osoba?

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP):

  • blízka osoba,

  • ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo

  • inak prepojená osoba.

Závislou osobou je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízke osoby sú podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere (napr. druh, družka, švagor) sa považujú za blízke osoby vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomické alebo