dnes je 30.5.2024

Input:

Transferové oceňovanie a SZČO

21.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.1 Transferové oceňovanie a SZČO

Ing. Alena Zábojová

Transferové oceňovanie je v slovenskej legislatíve upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v nasledujúcich paragrafoch:

  • § 2 ZDP– v písm. n), o), p) a r) – tu sa nachádzajú základné pojmy ako závislá osoba, ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie

  • § 17 ods. 5 ZDP upravuje povinnosť zvýšenia základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami

  • § 18ZDP – stanovuje princíp nezávislého vzťahu, metódy transferového oceňovania, možnosť daňového subjektu požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania a dokumentačnú povinnosť.

Dokumentačná povinnosť je bližšie špecifikovaná v Usmernení MF SR č. MF/014283/2016-724 –