dnes je 16.11.2019
Input:

Tlačivo daňového priznania

14.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.2 Tlačivo daňového priznania

Ing. Marcela Prajová

V súlade s ust. § 15 ods. 4 ZSD daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ZSD daňového poriadku ustanoví MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za zdaňovacie obdobie roku 2018 môže daňovník podať daňovník daňové priznanie na dvoch typoch tlačív a to v závislosti na druhu ním dosiahnutého príjmu.

Daňové priznanie typ A ( MF/011698/2018-721) podáva daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2018 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. Daňové priznanie typ B (MF/011700/2018-721) podáva daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2017 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk