dnes je 28.9.2023

Input:

Tlačivo daňového priznania

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.2 Tlačivo daňového priznania

Ing. Marcela Prajová

V súlade s ust. § 15 ods. 4 ZSD daňového poriadku sa daňové priznanie podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ZSD daňového poriadku ustanoví MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za zdaňovacie obdobie roku 2019 môže daňovník podať daňové priznanie na dvoch typoch tlačív, a to v závislosti na druhu ním dosiahnutého príjmu.

Daňové priznanie typ A (MF/011698/2018-721) podáva daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2019 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. V zmysle opatrenia MF SR č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, vzor tlačiva daňové priznanie typ A č. MF/011698/2018-721, uverejnený v prílohe č. 1 opatrenia č. MF/010685/2018-721,