dnes je 20.5.2024

Input:

SZČO a podnikanie v zahraničí v roku 2018

24.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.1 SZČO a podnikanie v zahraničí v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Podnikateľské aktivity spojené so zahraničím prinášajú nielen možnosť zefektívnenia ekonomických výsledkov podnikateľov, ale aj s tým spojené riziká, ktorým je možné vyhnúť sa dobrou znalosťou ekonomických podmienok podnikania. Veľmi dôležitým faktorom pre určenie ekonomickej efektívnosti podnikateľských aktivít je znalosť daňových zákonov.

Režim cezhraničného poskytovania služieb je v členských krajinách Európskej únie upravený Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Cieľom tejto smernice je odstrániť prekážky v prístupe k podnikaniu pre domácich a zahraničných podnikateľov z členských štátov a po administratívnej stránke zjednodušiť prístup k realizácii služieb.

Cezhraničné poskytovanie služieb znamená, že poskytovateľ služieb má na základe oprávnenia, ktoré mu bolo vydané v