dnes je 20.5.2024

Input:

SZČO a fakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019

30.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.2 SZČO a fakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ailina Hanková


Som SZČO, platca DPH, vlastním nehnuteľnosť kancelárie, mám ju zaradenú v obchodnom majetku. Prenájom poskytujem na základe nájomnej zmluvy, kde vystavujem faktúry na základe zmluvy a to štvrťročné, kde je faktúra zvlášť za nájom, a zvlášť za energie 2 faktúry na jedného nájomcu).

Je prosím možné vystavovať uvedené účely v jednej faktúre, teda na jednej faktúre bude fakturované nájomné + energie napríklad za 1Q, pre jedného nájomcu? Kde sú energie presne evidované, keďže každý nájomca má vlastné ”hodiny”?

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 75 ods. 1 ustanovuje, že „platiteľ môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca”. Z uvedeného