dnes je 28.9.2023

Input:

Súhrnná faktúra a DPH

10.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Súhrnná faktúra a DPH

Ing. Ján Mintál

Podľa § 71 ods. 1 ZDPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (tzv. dobropis, ťarchopis). Takouto faktúrou však nie je opravný doklad podľa § 25a zákona o DPH.

Faktúra môže mať listinnú formu alebo elektronickú formu. Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Výber formátu neurčuje členský štát, ale použitie elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napr. PDF. Zákon