dnes je 17.4.2024

Input:

Stravovanie z pohľadu zamestnanca

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.4 Stravovanie z pohľadu zamestnanca

Ing. Veléria Jarinkovičová; Ing. Viera Mezeiová

Na strane zamestnanca upravuje problematiku zdanenia/nezdanenia stravného § 5 ods. 7 písm. b) ZDP zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení n.p. Od dane z príjmov fyzických osôb je ako nepeňažný príjem zamestnanca oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov. Ak na takéto stravovanie prispieva zamestnávateľ aj zo sociálneho fondu, aj tento nepeňažný príjem zamestnanca je od dane oslobodený. (Rovnako je podľa ZDP oslobodená aj hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na pracovisku.)

Finančné príspevky, ktoré poskytne zamestnávateľ v zmysle § 152 ods. 4 ZPzdaneniu nepodliehajú za podmienky, že zamestnanec zamestnávateľovi