dnes je 10.8.2020

Input:

Stravovanie a daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP

28.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.5 Stravovanie a daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP

Ing. Veléria Jarinkovičov; Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP si daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (SZČO) môže do daňových výdavkov uplatniť výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to na stravovanie (tiež ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste; do daňových výdavkov si daňovník nemôže zahrnúť vreckové.)

Podľa § 19 ods. 2 písm. p) ZDP daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (podnikateľ) si môže uplatňovať do daňových výdavkov aj výdavky na vlastné stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Na odpracovaný deň si môže započítať stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (4,50 € v roku 2017). Ak podnikateľ pracuje v sobotu alebo v nedeľu, má nárok na stravné aj v týchto dňoch, musí však správcovi dane vedieť preukázať, že skutočne pracoval (dodací list, faktúra, doklad o nákupe materiálu a pod.).


Výdavky na stravu formou stravných lístkov nie je možné uplatniť spätne. To znamená, že ak si podnikateľ obstará stravné lístky napr. v júni 2017, nemôžete ich použiť na pokrytie výdavkov na stravné napr. v marci alebo v máji 2017.

Výdavky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk