dnes je 29.5.2024

Input:

Stravné zamestnanca v roku 2019

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.24.2.2 Stravné zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zaujímalo by nás, kto je špecializovaný lekár na vystavenie potvrdenia v zmysle § 152 ods. 6. Zákonníka práce, t. j., ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Konkrétne v našom prípade zamestnanec pre tieto účely priniesol potvrdenie od chirurga.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 152 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je určené, že zamestnávateľ poskytne finančný príspevok zamestnancovi, ktorý sa na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať žiadnym zo spôsobov, ktoré zabezpečil zamestnávateľ.

Zákonník práce nedefinuje, aký by to mal byť špecializovaný lekár, pravdepodobne aj preto,