dnes je 20.5.2024

Input:

Stravné zamestnanca v roku 2019

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.2 Stravné zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Otázka:


Majú zamestnanci pracujúci na základe dohody nárok na stravu v zmysle § 152 Zákonníka práce?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124 a šiestej časti. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132 ZP.

Zamestnávateľ môže po podľa § 152 ZP prerokovaní so zástupcami zamestnancov