dnes je 20.5.2024

Input:

Strata cestovného lístka v roku 2017

5.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.2.2 Strata cestovného lístka v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová


V smernici o cestovných náhradách sa píše, že pri strate cestovného lístka napíše zamestnanec čestné prehlásenie, že stratil cestovný lístok. Máme zamestnanca, ktorý pravidelne stráca cestovné lístky. Upravuje zákon, koľkokrát si toto čestné prehlásenie môže uplatniť, alebo je to na rozhodnutí nadriadeného, či mu to uzná?

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov. Preukazovanie výdavkov sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná výdavky zamestnancovi iným spôsobom ustanoveným zákonom o cestovných náhradách. V prípade, že zamestnanec cestovné výdavky nepreukáže (napr. z dôvodu straty), zamestnávateľ môže uznať tieto výdavky aj bez preukázania (§ 35 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách) a to vo výške s prihliadnutím na spôsob dopravy, ktorý zamestnancovi