dnes je 30.5.2024

Input:

Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti v roku 2019

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Máme zamestnankyňu, ktorá je dlhodobo na PN. Ako zamestnávateľ jej chceme poskytnúť sociálnu výpomoc pri dlhodobej PN vo finančnej forme. Príjmy poskytnuté zo sociálneho fondu nie sú predmetom dane z príjmov. Chceli by sme vedieť, aké odvody budeme musieť odviesť do sociálnej a zdravotnej poisťovne ak zamestnankyňa bude v čase poskytnutia príspevku na PN.

Pohľad autora na problematiku:

Sociálna výpomoc poskytnutá zo sociálneho fondu z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, je podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodená od dane najviac v úhrnnej výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie od jedného zamestnávateľa.