dnes je 27.5.2024

Input:

Sociálna poisťovňa prijala preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.9 Sociálna poisťovňa prijala preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Sociálna poisťovňa

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách. Žiadame poistencov, ktorí navštevujú pobočky, aby všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné k posúdeniu nároku na niektorú z uvedených dávok, vhadzovali do týchto schránok bez