dnes je 21.4.2024

Input:

Smrť zamestnanca a jeho odchodné v roku 2019

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.1 Smrť zamestnanca a jeho odchodné v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Otázka

Dňa 29. 12. 2018 zomrel zamestnanec, ktorý mal priznaný starobný dôchodok. Moja otázka znie, či má zamestnanec nárok na odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce. Podľa môjho názoru smrťou pracovný pomer zaniká a tým pádom nejde o skončenie pracovného pomeru v súlade s ust. § 59 Zákonníka práce, ale nakoľko máme rôzne názory s právnym oddelením, touto cestou Vás žiadam o Vaše právne stanovisko.


Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Na úvod musím skonštatovať, že táto problematika je diskutabilná. Podľa § 76a ZP patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného