dnes je 13.4.2024

Input:

Skončenie pracovného pomeru v roku 2017

28.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.1 Skončenie pracovného pomeru v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei

Aktuálne platné ustanovenie § 59 ZP, upravujúce spôsoby skončenia pracovného pomeru, má kogentný charakter. To znamená, že každý pracovný pomer je možné ukončiť len na základe týchto právnych skutočností.

Pracovný pomer sa ukončí buď na základe právneho úkonu alebo právnej udalosti a v prípade cudzincov alebo osôb bez štátnej príslušnosti sa môže ukončiť aj na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, alebo uplynutím doby, na ktorú bolo obmedzené povolenie na pobyt týchto osôb.

V zákone o vysokých školách je upravený osobitný zákonný dôvod ukončenia pracovného pomeru s vysokoškolským učiteľom a vedeckým zamestnancom uplynutím školského roku, v ktorom dosiahli 70 rokov veku, pokiaľ ich pracovný pomer neskončil skôr z iného dôvodu.

Ak sa končí pracovný pomer na základe právneho úkonu (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie,