dnes je 20.5.2024

Input:

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2017

18.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.15.2.1 Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Uzatvorili sme so zamestnancom pracovnú zmluvu platnú dňom 1. 5. 2016 na dobu určitú - zastupovanie zamestnanca X, ktorý dočasne zastupuje dlhodobú PN zamestnanca Y.

Po skončení zastupovania PN zamestnanca X sme so zamestnancom podpísali dodatok k pracovnej zmluve na obdobie - dobu určitú na 1 rok (od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017).

So zamestnancom chceme uzatvoriť ďalší dodatok k pracovnej zmluve ešte na dobu určitú.

Akým dátumom mu má skončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak sa riadime § 48 ZP?

Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“)

Pohľad autora na problematiku:

Toto je aktuálny právny stav predmetnej problematiky (k 17. 07. 2017):

Z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru rozlišujeme pracovné pomery na neurčitý čas