dnes je 29.5.2024

Input:

Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v plnej výške

22.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.2.1 Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v plnej výške

Ing. Marcela Prajová

Do daňových výdavkov v plnej výške sa zahŕňajú škody, ktoré sa v praxi označujú ako škody nezavinené daňovníkom. ZDP ich definuje v ustanovení § 19 ods. 3 písm. g) ZDP. Patria sem:

  • škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a

  • škody spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody je daňovým výdavkov len do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku. Ak však k vyradeniu hmotného a nehmotného majetku dochádza z dôvodu škody vzniknutej v dôsledku živelnej pohromy alebo neznámym páchateľom (v tom zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou), zostatková cena vyradeného majetku