dnes je 22.2.2024

Input:

Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v limitovanej výške

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.2.2 Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v limitovanej výške

Ing. Marcela Prajová

Za daňový výdavok sa považujú škody do výšky prijatých náhrad. Je jedno, či je náhrada prijatá od poisťovne alebo v rámci zodpovednosti za škodu od osoby, resp. osôb, ktoré škodu spôsobili. V prípade vyradenia hmotného a nehmotného majetku v dôsledku škody je zostatková cena vyradeného majetku daňovým výdavkom do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku.

V praxi sa môžeme stretnúť s dvomi situáciami, a to:

  • ku vzniku škody aj prijatiu náhrady prichádza v jednom zdaňovacom období;

  • ku vzniku škody prichádza v jednom zdaňovacom období a k prijatiu náhrady až v nasledujúcom zdaňovacom období, resp. v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Vznik škody a prijatie náhrady v jednom zdaňovacom období

Ak príde ku vzniku