dnes je 4.12.2023

Input:

Škody, ktoré sa nepovažujú za daňový výdavok

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.2.3 Škody, ktoré sa nepovažujú za daňový výdavok

Ing. Marcela Prajová

V prípade tzv. zavinených škôd, teda škôd, ktoré nevznikli v dôsledku živelnej pohromy ani neboli spôsobené na základe potvrdenia polície neznámym páchateľom a ich dôsledky nie sú kryté žiadnou náhradou, sa vzniknuté škody nezahŕňajú do daňových výdavkov. V prípade škody na zásobách musí daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vykonať v rámci účtovných uzávierkových operácií storno výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v druhovom členení príslušných zásob.

V prípade škody na hmotnom alebo nehmotnom majetku sa tento vyradí z obchodného majetku bez vplyvu na základ dane, t. j., zostatková cena hmotného a nehmotného majetku sa nezahrnie do daňových výdavkov.


V skladových priestoroch daňovníka prišlo v januári 2018 k prasknutiu radiátora a zatopeniu zásob v obstarávacej cene 950,00 €, a tým k ich