dnes je 22.2.2024

Input:

Škoda na pokladničnej pohotovosti

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Škoda na pokladničnej pohotovosti

Ing. Ján Mintál

Z právneho pohľadu možno škodu definovať ako majetkovú ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a ktorá je objektívne vyjadriteľná peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Zákon o účtovníctve definuje pojem ”škoda“ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku, pričom inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku predstavuje manko. Účtovná jednotka je povinná všetky vzniknuté škody, v dôsledku ktorých sa vyradí majetok, zaúčtovať ako úbytok svojho evidovaného majetku.

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ sa škoda podľa § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve sa účtuje v pomocných knihách zložiek majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií. V prípade škody v pokladnici sa teda účtuje v príslušnej pokladničnej knihe, v prípade cenín v rámci Knihy cenín, a v rámci