dnes je 20.4.2024

Input:

Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu od 1.1.2020

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.17.1.3 Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmenou v prospech zamestnancov je rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení na strane zamestnanca, ktorých zdrojom je sociálny fond.

Takýmto novým typom nepeňažného plnenia sú príspevky zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku poskytovanú nad rámec zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o pozitívne vnímané opatrenie, ktorým zamestnávateľ podporí účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach a efektívnym a účinným spôsobom bude u zamestnancov podporovať ochranu ich zdravia a prevenciu pred rôznymi civilizačnými ochoreniami (môže ísť napr. o preventívne vyšetrenie zamestnancov určitého veku alebo