dnes je 29.5.2024

Input:

Rozhodujúce skutočnosti pre oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.4.1 Rozhodujúce skutočnosti pre oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Podmienky oslobodenia príjmov plynúcich fyzickým osobám z predaja nehnuteľností od dane z príjmov sú ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Ak ide o predaj nehnuteľností vydaných oprávnenej osobe a predaj nehnuteľností zahrnutých do konkurznej podstaty, oslobodenie príjmov z ich predaja je upravené v § 9 ods. 1 písm. d) a e) ZDP.

Pre vyhodnotenie splnenia podmienky doby vlastníctva je nevyhnutné jednoznačne určiť deň nadobudnutia nehnuteľnosti. Pri tejto podmienke je potrebné jednoznačne určiť aj deň predaja. Rozhodujúci je deň, ktorým začíname počítať dobu vlastnenia a ktorým končíme počítanie doby vlastnenia.

Nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti

Vlastníctvo