dnes je 20.4.2024

Input:

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostaté sociálne dávky od 1. januára 2019

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.1.1 Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostaté sociálne dávky od 1. januára 2019

Ing. Eva Gášpárová

Sumy životného minima ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. o úprave súm životného minima majú vplyv aj na výšku niektorých sociálnych dávok, ktoré sa upravujú rovnakým koeficientom, ako sa upravilo životné minimum alebo výška, ktorých je ustanovená ako násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo pre nezaopatrené dieťa.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát v súlade so zákonom č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku finančne prispieva rodičom, resp. oprávneným osobám na zabezpečenie starostlivosti o dieťa:

- do troch rokov veku,

- do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, t. j., ktoré trpí chorobou