dnes je 20.5.2024

Input:

Rodičovská dovolenka otca v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.2.2 Rodičovská dovolenka otca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Ako sú sociálne dávky - materské (poskytované SP), resp. rodičovský príspevok (poskytovaný ÚPSVR) naviazané na poskytovanie voľna v súvislosti so starostlivosťou o dieťa podľa § 166 ZP?

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov... V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku...

Príklad:

Ak otec dieťaťa, ktoré už dovŕšilo 1 rok, požiada zamestnávateľa o poskytnutie RD, má žiadať o RD podľa § 166 ods. 1 alebo ods. 2, keďže nejde o starostlivosť o narodené dieťa?