dnes je 27.5.2024

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.24.1.1 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Ing. Viera Mezeiová

1. Vysporiadane daňovej povinnosti

Ak daňovník (fyzická osoba) dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške presahujúcej ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2019 je to suma 1968,68 €), je povinný si na konci zdaňovacieho obdobia svoje daňové povinnosti usporiadať. Môže to urobiť podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ak mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti).

2. Žiadosť o ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie vykonávajú zamestnávatelia a podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) ho môžu vykonať len na žiadosť zamestnanca. (Tlačivo žiadosti vydáva správca dane a je uverejnená na webovom sídle Finančnej správy SR.) Ak zamestnanec