dnes je 27.5.2024

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

22.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.1 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p.(ZDP) na konci zdaňovacieho obdobia daňovníci vysporiadavajú svoju daňovú povinnosť:

- podaním daňového priznania, ktoré podáva daňovník sám (§ 32 ZDP), alebo

- vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ), ktoré vykonáva zamestnávateľ (§ 38 ZDP).

RZ sa vykonáva na tlačive, ktorého vzor vydáva MF SR (stiahnuť tlačivo). Na vykonanie RZ však musí byť splnených viacero zákonom ustanovených podmienok. Základnou podmienkou podľa ZDP je, že ak je zamestnanec povinný podať daňové priznanie, nie je možné mu vykonať RZ. Dôležité je vedieť aj to, že RZ sa vykoná len vtedy, ak zamestnanec príslušného zamestnávateľa v lehote podľa ZDP (15. február roka