dnes je 20.5.2024

Input:

Reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú v roku 2017

6.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.2.2 Reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD


So zamestnancom bol uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú od 9. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Dodatkom k PZ platným s účinnosť od 1. 9.2014 bol pracovný pomer predĺžený do 31. 8. 2015 a následne ďalším Dodatkom k PZ platným s účinnosťou od 1. 9. 2015 bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca počas RD. Nakoľko zamestnanec, ktorý bol na RD, sa vracia do práce 30. 10. 2017, chcela by som sa opýtať, či môžeme ďalším Dodatkom k PZ s účinnosťou od 1. 11. 2017 uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca počas RD (tento krát na iného zamestnanca, ktorého máme na RD).

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Z hľadiska dĺžky trvania pracovného