dnes je 27.5.2024

Input:

Rekreačný príspevok manželov v roku 2020

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.18.2.3 Rekreačný príspevok manželov v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Manželský pár bol spolu na rekreácii. Faktúru má vystavenú každý z nich na svoje meno a suma na faktúre je polovica ceny pobytu. Za pobyt platili z bankového účtu sumu spolu, tzn., že platba z účtu nie je rovnaká ako cena pobytu vo faktúre. Je správne zamestnankyni (manželke) preplatiť 55 % z fakturovanej sumy?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 152a ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnanci manželia predložili účtovné doklady, ktorých súčasťou je ich označenie. Úhradu zdokladovali výpisom z bankového účtu. Ak je ten účet spoločný, prípadne, ak je vedený na jedného z manželov a majú bezpodielové spoluvlastníctvo, tak nie je dôvod im takúto úhradu neuznať.