dnes je 27.5.2024

Input:

Rekreačné poukazy zamestnanca v roku 2019

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Rekreačné poukazy zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zamestnanec chce zobrať vnúčatá na rekreačný pobyt. Žijú v spoločnej domácnosti.

Je možné uplatniť v tomto prípade nárok?

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 152a ZP oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Vzhľadom na to, že zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s vnúčatami, ak spĺňa ďalšie podmienky na príspevok na rekreáciu, má nárok na príspevok na základe účtovného dokladu s označením zamestnanca, z ktorého je zrejmé, že na rekreácii bol aj s inými osobami, na ktoré si uplatňuje