dnes je 19.4.2024

Input:

Rekreačné poukazy zamestnanca použité na detský tábor v roku 2019

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.17.2.4 Rekreačné poukazy zamestnanca použité na detský tábor v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Aké doklady je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca, ak si zamestnanec požiada o príspevok na rekreáciu (zamestnávateľ má viac ako 50 zamestnancov, pracovný pomer zamestnanca trvá viac ako 24 mesiacov a suma príspevku zodpovedá maximálnej sume, ktorú si môže za jeden kalendárny rok uplatniť u zamestnávateľa), v prípade že rekreácie sa zúčastnila

- dcéra zamestnanca - pobytový týždenný letný tábor

- faktúra za tábor bola vystavená na meno zamestnanca, a k nej bolo z tábora doložené potvrdenie o účasti dieťaťa v tomto tábore na celú dobu, ktorá je fakturovaná.

- ale úhrada za letný tábor bola zrealizovaná z bankového účtu manželky

resp. môže si v takomto prípade príspevok uplatniť? stačí doložiť výpis z účtu manželky, kde variabilným symbolom je číslo