dnes je 30.5.2024

Input:

Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.1.2 Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017

Ing. Jana Fülöpová

Správe poplatky sa platia za úkony a konania správnych orgánov, na ktoré bol podaný podnet poplatníkom, a to v sume určenej v príslušnej položke sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Jednou z takýchto položiek sadzobníka, je aj položka 65 v VI. časti sadzobníka správnych poplatkov, ktorá ustanovuje sumy poplatkov pri evidencii držiteľa vozidla. Predmetná položka do 31.1.2017 rozlišovala evidenciu držiteľa vozidla na prvú a ďalšiu evidenciu s tým, že pri prvej evidencii kritériom na priradenie sumy správneho poplatku bol iba výkon motora v kW. Po 1. februári 2017 sa suma správneho poplatku za zápis držiteľa podľa položky 65 neurčuje iba v závislosti od