dnes je 13.4.2024

Input:

Registračná povinnosť pre DPH u živnostníkov v roku 2019

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Registračná povinnosť pre DPH u živnostníkov v roku 2019

Zuzana Sidorová Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., nezávislý člen medzinárodnej siete Crowe Global

Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 v súvislosti s DPH registráciou

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zmenila definícia pojmu obrat, ktorá je rozhodujúca pre registračnú povinnosť. Podstatná zmena spočíva v tom, namiesto výnosu (príjmu) bez dane, zákon o DPH pracuje s pojmom hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, čím sa zjednocujú pravidlá pre posudzovanie obratu