dnes je 30.5.2024

Input:

Registrácia DPH podľa §7a v roku 2017

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.2.2 Registrácia DPH podľa §7a v roku 2017

Ing. Monika Ziškayová


Ak sme registrovaný na DPH podľa § 7a, bolo mi pridelené IČ DPH a dodáme službu s miestom dodania v SR, musíme odviesť DPH a vystaviť daňový doklad?

Podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ako „zákon o DPH”) sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/ do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane.

Pri dodaní tovaru alebo služieb v tuzemsku zdaniteľnej osobe nevzniká daňová povinnosť a na faktúrach ( vystavených dokladoch) neuvádza pridelené IČ DPH.

Osoby povinné vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH sú uvedené v § 72 tohto zákona.