dnes je 27.5.2024

Input:

Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy

29.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.1 Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Globálna hospodárska a finančná kríza má negatívny dopad aj na pracovnoprávne vzťahy. Posledné obdobie ukázalo, že unifikované riešenie aplikovateľné pre všetkých zamestnávateľov neexistuje, preto obchodné spoločnosti riešia svoje situácie individuálne, so zreteľom na charakter predmetu podnikania, počet zamestnancov, postavenie na trhu a pod.

Najčastejšie využívané opatrenia zamestnávateľov za účelom preklenutia hospodárskej krízy možno rozdeliť nasledovne:

  • Mzdové opatrenia – obmedzenie poskytovania odmien, resp. iných sociálnych benefitov; toto opatrenie je v praxi