dnes je 27.5.2024

Input:

Problematika nakladania s daňovým nedoplatkom v roku 2017

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.2 Problematika nakladania s daňovým nedoplatkom v roku 2017

Ing. Božena Jurčíková

1. Všeobecne o daňovom nedoplatku

Problematiku daňového nedoplatku, jeho vznik, zaplatenie, vymáhanie a zánik upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok”) vo viacerých ustanoveniach v závislosti od toho a akým spôsobom daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok uhradí alebo správca dane vymôže spôsobmi, ktoré mu umožňuje daňový poriadok.

Daňový nedoplatok je upravený v nasledovných ustanovenia daňového poriadku:

  • § 2 písm. f) – Daňový nedoplatok (definícia základného pojmu)

  • § 80 – 87 - Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, záložné právo, zánik daňového nedoplatku, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, postúpenie alebo započítanie daňového nedoplatku

  • § 88 –97 - Daňové exekučné konanie

  • §