dnes je 27.5.2024

Input:

Príspevok na rekreáciu zamestnanca v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.1 Príspevok na rekreáciu zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Môže byť príspevok na rekreačný poukaz v zmysle Zákonníka práce č. 347/2018 Z. z. poskytnutý aj v prípade menej ako 49 zamestnancov?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ musí poskytnúť príspevok na rekreáciu

  • - ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • - zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov /za nepretržité trvanie považuje aj bezprostredná a priama nadväznosť pracovných pomerov/,
  • - na jeho žiadosť /je potrebné určiť, ako má zamestnanec o príspevok na rekreáciu požiadať/,
  • - v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok,
  • - u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príspevok na rekreáciu môže za