dnes je 21.4.2024

Input:

Príspevok na rekreáciu zamestnanca a výkon práce v roku 2019

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.1 Príspevok na rekreáciu zamestnanca a výkon práce v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Otázka:


Môže zamestnávateľ vyplatiť príspevok na rekreáciu zamestnancovi, ktorý bol ubytovaný s rodinou v blízkom rekreačnom zariadení a zároveň bol 2x na nočnej zmene?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 152a ZP zamestnávateľ poskytuje príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov (zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nahor), najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok, a to:

  • na žiadosť zamestnanca – pričom nie je potrebný súhlas zamestnávateľa a postačuje aj ústna forma žiadosti;

  • obligatórne (povinne), ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov; fakultatívne (môže ale nemusí), ak zamestnáva menej ako 50 zamestnancov – počet zamestnávaných