dnes je 27.5.2024

Input:

Príspevok na rekreáciu u zamestnanca na neplatenom voľne v roku 2019

26.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.3 Príspevok na rekreáciu u zamestnanca na neplatenom voľne v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Môže si zamestnankyňa, ktorá je na neplatenom voľne /nasledovanie manžela na vyslanie do zahraničia/ uplatniť poukaz na rekreáciu počas letných prázdnin, podľa § 152a Zákonníka práce.

V pracovnom pomere je dlhšie ako 24 mesiacov a pracovný pomer jej trvá.

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 152a ZP zamestnávateľ poskytuje príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov (zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nahor), najviac však v sume 275 € za kalendárny rok, a to:

  • - na žiadosť zamestnanca – pričom nie je potrebný súhlas zamestnávateľa a postačuje aj ústna forma žiadosti;
  • - obligatórne (povinne) ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov;