dnes je 21.4.2024

Input:

Príspevok na rekreáciu pracovníka a účtovný doklad v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.3 Príspevok na rekreáciu pracovníka a účtovný doklad v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Chcela by som sa opýtať, či musí zamestnanec predkladať pri žiadosti o príspevok na rekreáciu aj doklad o zaplatení faktúry za pobyt alebo stačí len faktúra?

Legislatívna úprava:                                       

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 152a ZP zamestnávateľ poskytuje príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov (zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nahor), najviac však v sume 275 € za kalendárny rok, a to:

  • na žiadosť zamestnanca – pričom nie je potrebný súhlas zamestnávateľa a postačuje aj ústna forma žiadosti;

  • obligatórne (povinne) ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov; fakultatívne (môže ale nemusí), ak