dnes je 30.5.2024

Input:

Príspevok na rekreáciu použitý na detský tábor v roku 2019

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.1 Príspevok na rekreáciu použitý na detský tábor v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Od 1. 1. 2019 je účinná novela Zákonníka práce, ktorá hovorí o povinnosti zamestnávateľa poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu. Do tohto príspevku sa dá zahrnúť aj príspevok na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca.

Chcela by som sa opýtať, či v tomto prípade môže ísť aj o denné tábory detí, kde deti navštevujú denný tábor od 7:30 do 16:00. Môže dať zamestnávateľ zamestnancovi príspevok na rekreáciu aj v takomto prípade? Aké náležitosti musí obsahovať doklad, aby bol uznateľný?

Môžu si obaja manželia uplatniť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa na ten istý pobyt, prípadne tábor?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora